Showing posts with label Firebird. Show all posts
Showing posts with label Firebird. Show all posts

Phục hồi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Firebird

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở Firebird (http://www.firebirdsql.org) ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam.
Tuy nhiên Firebird cũng như nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác, cơ sở dữ liệu Firebird sẽ dễ dàng bị lỗi (corrupt) trong các tình huống sau:
  1. Nguồn điện của máy chủ Firebird không ổn định: Khi cơ sở dữ liệu đang mở để ghi dữ liệu mà nguồn điện bị mất thì cơ sở dữ liệu sẽ bị lỗi.
  2. Đường kết nối mạng không ổn định.
  3. Sử dụng không đúng cách: sao chép, ghi đè cơ sở dữ liệu khi cơ sở dữ liệu đang mở để đọc hoặc ghi dữ liệu.
  4. Lỗi ở phần mềm ứng dụng: Phần mềm dữ liệu thiết kế không đúng, lỗi...
Trong trường hợp cơ sở dữ liệu của bạn bị lỗi thì bạn hãy liên lạc ngay với chúng ta để khôi phục lại cơ sở dữ liệu để không ảnh hưởng đến công việc của bạn.